Sök
En bäver sitter i vattnet och äter på en kvist med gröna löv.

Berättarkväll – Bäverns återkomst

I kväll får vi höra den spännande historien om när och hur bävrarna kom tillbaka till Sverige och Jämtland. Jessica Jonasson från Länsstyrelsen visar bilder och berättar om de här fascinerande djuren och hur de lever. Vilken betydelse har de för naturen de finns i, och hur ser människans relation till bävern ut i dag?

Den 6 juli 2022 var det exakt 100 år sedan bävern gjorde comeback i Sverige. Här fanns bävrar även tidigare, men fram till 1850-talet jagades de så hårt att de utrotades. Det gick att få bra betalt för både pälsen, tänderna, svansen och bävergället. Den sista svenska bävern sköts i norra Jämtland för drygt 150 år sedan.

Femtio år senare, år 1921, tog Jämtlands dåvarande länsantikvarie Eric Festin initiativ till att återinföra bävern. Tillsammans med Naturskyddsföreningen samlade han in pengar och köpte två norska bävrar. De fick bo på Skansen under första vintern. I juli 1922 stoppade man in bävrarna i en järnskodd trälåda och skickade dem norrut. Bävrarna åkte både tåg, hästskjuts och båt, men den sista biten fram till Leipikvattnet gick sex ortsbor till fots och bar lådan genom fjällterrängen. Den 6 juli släppte man under högtidliga former ut bävrarna i älven med det passande namnet Bjurälven. ”Bjur” är ett äldre namn för just bäver. Än i dag lever ättlingarna till de utplanterade bävrarna kvar i älven. Så småningom planterade man ut fler bävrar i Sverige, och bäverstammen är numera sedan länge stabil.

Fri entré, drop-in.

Datum

21 jul 2022
Expired!

Tid

19:30 - 20:30

Platser

Naturum Vålådalen

Arrangör

Naturum Vålådalen
Telefon
+46-10-225 32 26
E-post
naturum.jamtland@lansstyrelsen.se
Webbplats
http://www.naturumvaladalen.se