Sök
Huvudfåran i Åreälven med Åreskutan i horisonten en solig sommardag

Berättarkväll – Från flottning av timmer till restaurerat vattendrag

Innan lastbilar tog över som transportmedel användes både små och stora vattendrag som transportleder för timmer. Stockarna flöt med strömmen ner mot sågverken vid kusten.

För att stockarna inte skulle fastna på vägen rensades stenblock bort, och man byggde också bland annat stenkistor, dammar och flottningsrännor. Det har visat sig att många av dessa åtgärder skapat störningar i vattnens ekosystem. Därför restaureras nu vattendrag och bra livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande varelser återskapas. I kväll får vi besök av Anna Rost och Pierre Samuelsson från Länsstyrelsens vattenenhet. De jobbar båda med restaureringsprojekt och vi får följa ett vattendrags omvandling från flottning till färdig restaurering. De kommer att berätta om vikten av den historiska flottningen, vad som gynnas av att vattendrag återställs och vilka projekt som är på gång just nu i länet. Passa på att ställa frågor och lära mer om flottning och naturvård kring vattendrag!

Fri entré.

Har du snuva, hosta, feber eller andra symtom? Följ då Folkhälsmyndighetens rekommendation att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Datum

31 mar 2022
Expired!

Tid

19:30 - 20:30

Platser

Naturum Vålådalen
Kategori

Arrangör

Naturum Vålådalen
Telefon
+46-10-225 32 26
E-post
naturum.jamtland@lansstyrelsen.se
Webbplats
http://www.naturumvaladalen.se