Search
Huvudfåran i Åreälven med Åreskutan i horisonten en solig sommardag

Berättarkväll – Från timmerflottning till restaurerat vattendrag

Innan lastbilar tog över som transportmedel var små och stora vattendrag viktiga transportleder för timmer. Stockarna flöt med strömmen mot sågverken vid kusten.

För att stockarna inte skulle fastna på vägen rensade man bort stenblock ur vattnet och byggde stenkistor, dammar och flottningsrännor. Det har senare visat sig att de här åtgärderna stör vattendragens ekosystem. Inom projektet Ecostreams for Life restaurerar nu Länsstyrelsen ett antal vattendrag, och återskapar bra livsmiljöer för fiskar och andra som lever i vattnet. I kväll visar Anna Rost från Länsstyrelsens vattenenhet bilder och berättar om ett vattendrags omvandling från flottningsled till färdig restaurering. Vi får veta mer om den historiska flottningen, varför det är så viktigt att återställa vattendragen och hur det går till. Passa på att ställa frågor och lära mer om flottning och naturvård kring vattendrag!

Fri entré, ingen föranmälan behövs.

Läs mer om projektet Ecostreams for life

Datum

21 sep 2023
Expired!

Tid

19:30 - 20:30

Platser

Naturum Vålådalen
Kategori

Arrangör

Naturum Vålådalen
Telefon
+46-10-225 32 26
E-post
naturum.jamtland@lansstyrelsen.se
Webbplats
http://www.naturumvaladalen.se