Sök
Ett ledkryss nästan helt begravt i snö och en gråvit polarhund i sele, tre skidåkare och utsikt över snöklädda fjäll

Naturum Pop-up i Kolåsen, Skäckerfjällen

Naturum Pop-Up kommer till ”Månadens Naturreservat”, Skäckerfjällen – närmare bestämt Kolåsen. I dag har vi dessutom förstärkning av två ”hemliga gäster” med väldigt stor lokalkännedom, så passa på att träffa dem och fråga om allt du undrar över om naturen, kulturen och historien i trakten. Kom förbi vårt ”läger”, smaka en kopp kokkaffe vid elden och ta en pratstund om vårt tema för året ¿DinNatur?. Var börjar och slutar egentligen naturen och för vems skull finns den? Vad får vi och vad får vi inte göra, och vem bestämmer över det?  Drop-in, max 8 personer på plats samtidigt. Ingen föranmälan krävs.

Den exakta platsen väljer vi utifrån väder och vind. Följ skyltar på plats för att hitta oss!

Information om Månadens naturreservat, hämtad från Länsstyrelsens Facebooksida:

Välkommen att åka skidor i vilda vackra Skäckerfjällen, månadens naturreservat. Här får du åka skidor bland fjäll med högalpin känsla.
Det vilda och vackra innebär att du behöver vara extra varsam i hur du beter dig. I Skäckerfjällen bedrivs aktiv renskötsel av Kalls sameby. Det betyder att du kan stöta på renar där du åker skidor. Från mars och framåt behöver renarna lugn och ro för att bygga upp energi inför kalvningen.

Tänk på att:
– alltid låta renar vara ifred. Om du stöter på renar, ta en stor omväg runt eller sitt ner och vänta på att de flyttar sig.
– hålla din hund kopplad på och i närheten av fjället. En lös hund kan orsaka stor störning och skada för renar och renskötselarbetet. (Rennäringslagen 93§)
– under maj och fram till ungefär midsommar besöka andra naturmiljöer och att undvika fjället.
Läs mer om att visa hänsyn i fjällen på vår hemsida https://www.lansstyrelsen.se/…/hansyn-i-fjallen.html
Du når Skäckerfjällens naturreservat via markerade vinterleder från Kolåsen i öster och Anjan i söder. Det finns två öppna rastskydd längs lederna. De får i rådande pandemi bara användas i nödfall för att undvika trängsel och risk för smitta.
Läs mer om månadens naturreservat Skäckerfjällen på vår hemsida https://www.lansstyrelsen.se/…/natu…/skackerfjallen.html

Tänk på risken för spridning av Covid-19 – vi håller i och håller ut, och håller minst en stavlängds avstånd till varandra, även utomhus!

Datum

12 mar 2021
Expired!

Tid

11:00 - 15:00

Platser

Kolåsen
Skäckerfjällen
Kategori

Arrangör

Naturum Vålådalen
Telefon
+46-10-225 32 26
E-post
naturum.jamtland@lansstyrelsen.se
Webbplats
http://www.naturumvaladalen.se