Search

Om naturum

Det finns drygt 30 naturum utspridda över hela Sverige. De är en möjlighet för alla åldrar att lära sig mer om sambanden mellan natur, kultur och historia. 

Bakom varumärket naturum står Naturvårdsverket, och Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltare för naturum Vålådalen. Vårt uppdrag är att utifrån fastställda riktlinjer och med hjälp av Naturvägledning som metod väcka intresse för naturen. Vi ska bidra till att utmana och utveckla människors syn på naturvård, friluftsliv och miljöfrågor. Naturum ska fungera som en port till naturen genom att bidra till ökad kunskap och förståelse för sambanden mellan människa och miljö.

Vi på naturum i Vålådalen gillar att vända och vrida på perspektiven och försöka se saker från olika håll. Den inställningen har vi med oss i allt vårt arbete, från planering av teman och byggande av nya utställningar till mötet med den enskilda besökaren. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och strävar efter att så ofta som möjligt möta fjällbesökare på plats ute i naturen. Det gör vi genom uppsökande verksamhet, guidade turer och pop-up naturum på olika platser. Vi arbetar också med att utveckla vår digitala närvaro på olika vis, allt för att nå så många som möjligt.

våra uppdragsgivare:

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor och arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning.

Läs mer om naturum på Naturvårdsverkets webbplats
(Öppnas i ny flik)

Länsstyrelsen jämtlands län

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en hållbar utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad och ett gott liv för invånarna i länet.

Vill du kontakta Länsstyrelsen i Jämtlands län vänligen använd mejladressen jamtland@lansstyrelsen.se
eller ring växeln 010-225 30 00

Om du söker en särskild person på Länsstyrelsen kan du använda  personens namn i adressen; förnamn.efternamn@lansstyrelsen.se.

Besök Länsstyrelsens i Jämtlands län webbplats
(Öppnas i ny flik)

övriga samarbetspartners:

Sveriges Lantbruksuniversitet
Centrum för naturvägledning

Centrum för Naturvägledning (CNV) är en centrumbildning vid Sveriges Lantbruksuniversitet och fungerar som kompetensresurs, utvecklingsnav och mötesplats för Sveriges naturum och alla som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. 

Läs mer på Centrum för Naturväglednings webbplats
(Öppnas i ny flik)

Luften är fri – friluftslivets år

”Luften är fri” är ett projekt som leds av organisationen Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Projektet pågår under hela 2021 och syftar till att få fler människor att prova på friluftsliv och långsiktigt fortsätta med det, samt öka medvetenheten om de skyldigheter och rättigheter som ingår i Allemansrätten.

Läs mer på webbplatsen för ”Luften är fri”
(Öppnas i ny flik)

Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum

Stiftelsen Gaaltije äger och driver det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i Östersund/Staare. Gaaltije är ett resurscentrum med fokus på kultur, språk, näring och samhälle. Verksamheten har en enande inriktning och vill värna den sydsamiska kulturen och stärka den sydsamiska positionen i samhället. 

Läs mer på Gaaltijes webbplats
(Öppnas i ny flik)

Södra Årefjällen ekonomisk förening

Södra Årefjällen ekonomisk förening verkar för bygdeutveckling och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara fjällupplevelser för boende och besökare i Södra Årefjällen. Föreningen driver projektet ”Vision 2030” som innefattar bland annat klimatsmarta lokala transportlösningar, hållbar lokal gastronomi och hållbar ledutveckling

Läs mer på Södra Årefjällens webbplats
(Öppnas i ny flik)

åredalens folkhögskola

En plats för gemenskap, hållbarhet, skapande, livsåskådning,
språk och kulturförståelse. Åredalens Folkhögskola och dess internat ligger strax utanför Åre, med närhet till vida fjäll, vackra sjöar och djupa skogar. Åredalens erbjuder ett rikt friluftsliv, vilket återspeglas i alla våra utbildningar och fyller fritiden med upplevelser..

Läs mer på skolans webbplats
(Öppnas i ny flik)

sveriges övriga naturum

Naturum finns på många platser över hela Sverige. Passa på att söka upp något av dem när du är ute och reser, och skaffa dig mer kunskap om natur, kultur och historia i området du befinner dig i!

Läs mer om andra naturum i Sverige
(Öppnas i ny flik)