Search
Geologiska spår
Spår av skogsbrand
Spår av människor
Spår av djur
Previous slide
Next slide

spår från tiotusen år

Spår av inlandsisens avsmältning för nästan tiotusen år sedan, spår av skogsbränder för hundra år sen eller mer.  Spår av människans närvaro i skog och mark under tusentals år, och djurens spår när de tassat, lufsat eller smugit fram genom landskapet… Alla finns de där, och de väntar på att du ska upptäcka dem!

Sänk farten och ge dig själv lite extra tid till att se dig omkring under din tur. Du kommer att upptäcka spår av olika slag överallt runt omkring dig. Allt från stora och särpräglade formationer i landskapet till de minsta tassavtryck av en sork som skyndat förbi. Använd de olika spåren som bokstäver, låt dem bilda ord och meningar – till slut har du en hel berättelse om platsen där du är.

Spår i stor skala

För ungefär tiotusen år sedan smälte den stora ismassa som täckte norra halvklotet under senaste istiden. Isen och smältvattnet skulpterade landskapet och i Vålådalens naturreservat finns väl synliga spår kvar än i dag. Stora gropar i marken är lämningar av jättelika isblock som blev liggande i grus och lera under lång tid innan de smälte bort. Spår av gamla strandlinjer och uttorkade deltalandskap ligger i öppen dager. Och långa grusåsar ringlar sig fram och visar var smältvatten forsade fram i tunnlar under isen för länge sedan.

Spår av bränder

Skogen har alltid brunnit och många sorters växter och djur är beroende av bränder för att överleva. Bränder lämnar spår efter sig under lång tid framåt – du kan till exempel se variationer i växtligheten där branden dragit fram, förkolnade rotvältor eller läkta brandskador på tallstammar. I trakterna kring Vålådalen har det brunnit många gånger. Den senaste stora skogsbranden härjade på försommaren år 1920. Du som vandrar den populära Blanktjärnsrundan bör hålla ögonen öppna för där finns många tydliga spår efter just den branden.

Spår av människan

Människans framfart i landskapet lämnar tydliga spår. Allt från vägar, hus och uppröjda odlingsmarker till upptrampade stigar och stubbar efter nedhuggna träd. Många tänker sig fjällen som vildmark – men här finns spår av människors liv och aktivitet sedan många tusen år. I Vålådalens naturreservat finns bland annat lämningar av stenåldersboplatser, mängder av fångstgropar från olika tider, kåtatomter, härdar och andra spår av samisk  kultur och renskötsel, spår av gruvdrift och nybyggarnas betande tamdjur. Och mycket mer.

Spår av djur

När vi tänker på ”spår” tänker vi ofta på avtryck av tassar, klövar eller fötter. Men det finns mycket annat som berättar om vad djuren haft för sig. Hål i trädstammar skvallrar om att hackspetten letat efter mat – den vill komma åt insekter som gräver och gnager sig fram under barken. Hålor i snön med små högar av bajs visar att en ripa legat och kurat, och en hög med fjädrar eller päls kan vara rester av någons skrovmål. Ekorren och hackspetten äter båda frön ur kottar, men kan du se skillnaden på vem som ätit på vilken kotte?